Call Us Free: 1-800-123-4567

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.45-8.00 *Schodzenie się dzieci. *Zabawy według inwencji dzieci w kącikach tematycznych. *Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym i stymulacyjno-kompensacyjnym i wychowawczym. *Praca z dzieckiem zdolnym.* Zabawy ruchowe, zabawy integracyjne, . *Oglądanie książek, albumów, czasopism. *Prace porządkowe w Sali.
8.00-8.15 Ćwiczenia poranne
8.15-8.30 Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania
8.30-9.00 ŚNIADANIE
9.00-9.15 Przygotowanie do zajęć
9.15-11.30 *Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową:realizacja zajęć edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości (praca grupowa, zespołowa, indywidualna);*działania inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dziecka w sferze ruchowej, plastyczne, muzyczne, językowej, matematycznej; *Pobyt w ogrodzie ? zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, zabawy dowolne.*Spacery i wycieczki
11.30-11.45 Powrót z ogrodu. W szatni czynności samoobsługowe
11.45- 12.00 W łazience czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu
12.00-12.30 OBIAD
12.30-13.00 Czynności higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie do odpoczynku
13.00-14.00 *Relaksacja, odpoczynek ze słuchaniem ulubionych bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej*Gr. Starszaków ? gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, ruchowe/praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych
14.00-14.30 W łazience czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku
14.30-15.00 PODWIECZOREK
15.00-16.30 *Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci.*Praca indywidualna  i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.*Prace porządkowe w Sali*W zależności od pory roku ? zabawy dowolne w ogrodzie*Kontakty indywidualne z rodzicami*Rozchodzenie się dzieci

 

kontakt
Przedszkole Niepubliczne "Groszki"
Ul.Czerwonego Krzyża 25a
68-200 Żary
Dyrektor przedszkola
Mgr Luiza Groszek

przedszkolegroszki@gmail.com
TEL. 880-239-520