przedszkole groszki

rytmika

 

To cykl zajęć umuzykalniających mających na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki.

 • dynamiczne – uczące spostrzegania zmian dynamiki i reagowania na nie ruchem;

 • agogiczne – ćwiczące umiejętność natychmiastowego reagowania na zauważone zmiany agogiki;

 • artykulacyjne- uczące spostrzegania i odzwierciedlania ruchem różnic artykulacyjnych;

 • ćwiczenia reagowania na temat melodyczny -tj. spostrzegania i odzwierciedlania ruchem linii melodycznej i frazy muzycznej;

 • odzwierciedlenie ruchem wartości rytmicznych, metrum muzycznego, i prostych tematów rytmicznych.

 

Podczas zajęć wprowadzane są ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe śpiewane i grane. Ćwiczenia tej grupy szczególnie mocno wiążą zadania ogólnowychowawcze z zadaniami muzyki. Kształcąc bowiem samodzielność wypowiedzi, twórcza postawę i aktywność, pozwalają na pozbycie się zahamowań.

Rytmika jest w pedagogice muzycznej najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę. Metoda ta, będąca syntezą kształcenia umiejętności muzycznych i podstawowej wiedzy o muzyce (poprzez trzy sposoby przeżycia muzyki: ruch, śpiew i tworzenie), realizująca cele wychowania ogólnego, oparta na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności, wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.

logopedia

 

Zajęcia z logopedą, które mają na celu:

 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),

 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,

 • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),

 • rozwijanie słuchu fonematycznego,

 • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,

 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,

 • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,

 • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

 

Na przełomie września i października w przedszkolu przeprowadzane jest przesiewowe badanie mowy wśród wszystkich dzieci uczęszczających do placówki. Na podstawie przesiewowego badania mowy wyłonione są dzieci, które objęte są indywidualną opieką logopedyczną.

karate

 

Wschodnie sztuki walki takie jak karate to dobry pomysł na sport dla dzieci. Karate dla dzieci to nie tylko poprawa ich kondycji i koordynacji ruchowej czy możliwość spotkania się z rówieśnikami i zabawy w grupie. To także nauka samodyscypliny, koncentracji oraz doskonalenia swojego charakteru. Karate uczy dojrzałości i skupienia. Oprócz tego, trenowanie karate i zdobywanie nowych stopni to dla dziecka trening stopniowego i wytrwałego dążenia do realizacji swoich celów.

 

Trening karate dla dzieci

Trening karate dla dzieci to przede wszystkim ćwiczenia ogólnorozwojowe, nauka etykiety, a także zabawy ruchowe. Pozwalają one dzieciom na harmonijny rozwój psychofizyczny i wspólną zabawę z rówieśnikami. W przypadku dzieci, na ciosy karate kładziony jest mniejszy nacisk niż w przypadku nauki karate dla dorosłych.

 

Zalety karate dla dzieci

Zasady karate to:

 • doskonalenie charakteru,

 • obrona prawdy,

 • rozwijanie siły ducha,

 • przestrzeganie zasad etykiety,

 • wystrzeganie się porywczości.

 

Takie zasady uczą dziecko dojrzałego postępowania. Karate to nie tylko sztuka walki, to także trening samego siebie. Rozpoczęty w dzieciństwie, na pewno wpłynie pozytywnie na rozwój dziecka. Dzieci trenujące karate uczą się panować nad swoimi emocjami. Ta sztuka walki uczy ich ponadto cierpliwości i opanowania. Zauważono, że dzieci uprawiające karate mają lepszą koncentrację uwagi i łatwiej przyswajają wiedzę szkolną. Oprócz tego ta wschodnia sztuka walki pomaga dziecku właściwie rozwinąć koordynację ruchową  ruchy wykonywane podczas treningu są niezwykle skomplikowane, aby były wykonane poprawnie, dziecko musi wykazać się skupieniem i równowagą.

 

Dzięki zdobywaniu pasów w karate, dziecko uczy się, jak stopniowo osiągać swoje cele. Trening karate w grupie kształtuje także w każdym trenującym poczucie przynależności i szacunku dla trenera. Karate daje dziecku poczucie indywidualności, ponieważ każdy zawodnik ma prawo pokazać pełnię swoich umiejętności. Na ostatnim miejscu wśród zalet plasuje się umiejętność samoobrony, jaką może dać karate. Dzieci trenujące karate nie boją się przeciwnika nie chowają głowy w piasek, tylko patrzą mu w oczy. Potrafią ponadto chronić się przed ciosami zadawanymi przez niego. Na tak wczesnym etapie nauki i rozwoju to nie samoobrona i walka są najważniejsze w tym sporcie, a kształtowanie charakteru i usprawnianie organizmu.

• Rytmika

• Logopedia

• Karate

• Taniec towarzyski

• Groszkowe eksperymenty

• Warsztaty teatralne

• Nauka pływania

Robotyka

• Języki obce

W naszym przedszkolu realizujemy podstawę programową, na którą składają się zajęcia matematyczne, przyrodnicze, polonistyczne, plastyczno - konstrukcyjne oraz teatralne. Przygotowujemy też dzieci do nauki czytania i pisania.

 

Zależy nam, by poprzez zabawę i interesujące zajęcia, rozbudzić w przedszkolakach ciekawość świata i chęć doskonalenia swoich umiejętności. To dlatego, przedszkole Groszki zapewnia dzieciom dodatkowe zajęcia - naukę języków obcych, zajęcia sportowe i artystyczne. Coś dla siebie znajdą też mali naukowcy.

 

Wszystkie te zajęcia są realizowane w ramach czesnego.

Taniec towarzyski

 

To zajęcia polegające na zaznajomieniu dziecka z muzyką i ruchem. W formie zabawy przy muzyce pokazywane są proste elementy tańca. Taka forma nauki ma na celu przygotowanie dziecka pod względem fizycznym i psychicznym do nauki trudniejszych kroków i ewentualnych choreografii.

 

Dzięki zajęciom tanecznym rozwijamy aktywność fizyczną dziecka jak i szereg jego dyspozycji psychofizycznych:

 • koncentrację uwagi

 • spostrzegawczość

 • poczucie rytmu

 • współdziałanie w grupie

 • myślenie

 • wyższą samoocenę

 • dyscyplinę wewnętrzną

 • pokonywanie nieśmiałości

nauka pływania

 

Główną zaletą pływania jest fakt, iż woda zmniejsza obciążenie na mięśnie i stawy. Co więcej, efekt, jaki chcemy osiągnąć uzależniony jest przede wszystkim od poświęconego czasu i włożonego wysiłku. Z jednej strony pływanie może być świetnym ćwiczeniem rozciągającym i relaksującym, a jeśli postanowi się pokonać jakieś większe długości, wysiłek w to włożony pomoże we wzmacnianiu serca i płuc.

 

W przypadku dzieci z wadami postawy korzyści z pływania obejmują również kształtowanie kręgosłupa. Pływanie to stosunkowo bezpieczny sport, który rzadko powoduje urazy, dlatego też rodzice nie muszą się martwić o bezpieczeństwo swoich pociech. Warto uświadomić sobie, że dzieci znacznie szybciej uczą się pływać niż osoby dorosłe. Wynika to z faktu, iż małe dzieci nie mają oporów przed wodą i są swobodniejsze w swoich ruchach. Im wcześniej zacznie się naukę pływania, tym większą swobodę nasze dzieci będą czuły w wodzie.Większość dzieci uwielbia zabawy w wodzie, dlatego też zajęcia na basenie wydają im się znacznie ciekawsze niż inne formy zajęć z wychowania fizycznego. Co więcej, pływanie wskazane jest nawet dla dzieci, które ze względu na stan zdrowia nie mogą uprawiać innych sportów. Wśród nich są między innymi dzieci cierpiące na astmę czy młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów. Pływanie jest również dobrym rozwiązaniem w przypadku młodych ludzi borykających się z problemem nadwagi i otyłości. Dla nich ruch w wodzie może być łatwiejszy niż podczas normalnych zajęć sportowych.

robotyka

 

Robotyka w przedszkolu jest nowatorską formą rozwijania u najmłodszych zdolności manualnych, wyobraźni przestrzennej, kreatywności oraz umiejętności czytania i stosowania instrukcji.

 

Robotyka daje przedszkolakom okazję do obcowania ze światem nauk ścisłych i przyrodniczych. Dzieci realizują swoje pierwsze złożone projekty – pracują w zespołach, dzielą się zadaniami, starają się osiągnąć wyznaczone cele. A wszystko to w atmosferze świetnej zabawy.

 

Podczas zajęć wspólnie odkrywamy zasady mechaniki, fizyki i informatyki. Planujemy zadania, tworzymy modele maszyn, programujemy. Każde spotkanie z robotyką przynosi dzieciom wiele radości, jednak najwięcej entuzjazmu wywołują chwile, gdy wprawiamy nasze konstrukcje w ruch. To najlepsza nagroda za długie minuty skupienia i wytężonej pracy.

 

JĘZYKI OBCE

 

Nauka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego w przedszkolu jest świetnym pomysłem, ponieważ Twoje dziecko znajduje się w fazie, w której najłatwiej i najlepiej może przyswoić sobie gramatykę i fonetykę języka. Trwa ona od trzeciego do piątego roku życia.  

W tym wieku mózg już i tak nastawiony jest na naukę języka ojczystego. Zaletą nauki angielskiego  i rosyjskiego w przedszkolu jest to, że maluchy poznają język spontanicznie i śmiało oraz zaczynają komunikować się w nim bez barier. Im wcześniej dziecko rozpocznie naukę, tym większe szanse, że jego wymowa będzie pozbawiona obcego akcentu. Wielojęzyczność w dzieciństwie odbija się też pozytywnie na efektywności myślenia i nauki. Myślenie dzieci staje się bardziej elastyczne i kreatywne. Wierzą we własne możliwości i przeciętnie wypadają lepiej od innych podczas rozwiązywania zadań w obcym języku i matematycznych.

warsztaty teatralne

 

Warsztaty teatralne to zajęcia:

 • rozwijające dziecięcą wrażliwości na żywe słowo, mówienie w taki sposób, by inni chcieli słuchać.

 • nabywanie umiejętności czystej, poprawnej wymowy, właściwej modulacji i siły głosu.

 • Doskonalenie wyrazistej mowy poprzez dostarczanie wzorów pięknej mowy polskiej /język nauczyciela, teksty w wykonaniu aktorów/.

 • Wdrażanie do posługiwania się mową poprawną pod względem gramatycznym i fleksyjnym.

 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych jako źródła wiedzy i przeżyć.

 • Rozwijanie umiejętności operowania głosem pod względem intonacyjnym.

 • Wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie, współpracy w grupie i  odpowiedzialności za efekt końcowy.

 • Wyrabianie odwagi i śmiałości.

 • Uwrażliwianie na sztukę, pobudzanie dzieci do działań artystycznych.

 • Udział w grach i zabawach parateatralnych wyzwalających aktywność ruchową i pantomimiczną dzieci.

 • Organizowanie dziecięcej zabawy w teatr /przebieranie, pacynki, kukiełki, itp./

 • Inscenizowanie krótkich scenek teatralnych, wystawianie przedstawień lalkowych.

 • Wyrażanie uczuć, nastrojów poprzez różne formy ekspresji.

 • Udział w przygotowywaniu scenografii, kukiełek, strojów.

 • Inscenizowanie wierszy zawierających dialogi i materiał do ćwiczeń ortofonicznych.

 • Inscenizowanie literatury z zastosowaniem gry aktorskiej , kukiełek, pacynek, sylwet, teatrzyku cieni, teatrzyku supełkowego

 • Zabawy w teatr z tworzeniem własnych tekstów i scenek rodzajowych

 • Wykorzystywanie niewerbalnych środków wyrazu: ruchy ciała, rąk, mimika, spojrzenie, uśmiech, – nazywanie wyrażanych stanów i emocji.

Groszkowe eksperymenty

 

„Groszkowe eksperymenty – zajęcia chemiczne” to zajęcia, dzięki którym pogłębiamy zainteresowania w atmosferze zabawy, staramy się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące pytania, a co najważniejsze jeszcze bardziej rozbudzamy w przedszkolakach chęć poszukiwania.

 

Ważne dla nas jest to, aby dzieci mogły powielać doświadczenia w domu, dlatego po każdych zajęciach otrzymują odpowiedni przepis.

Na każdych zajęciach przedszkolaki wykonują nowe eksperymenty przy użyciu bezpiecznego sprzętu chemicznego i odpowiednich odczynników.

 

Między innymi zbadamy DNA cebuli i truskawki, stworzymy wulkan na lądzie i pod wodą, zrobimy szron latem i wyhodujemy kryształ. A może uda nam się stworzyć Halloweenowe, zielone błoto lub wspaniałe perfumy. W przedszkolnym laboratorium czeka dzieci mnóstwo czarów. Dzięki zajęciom zrozumieją, że chemia wcale nie jest straszna ani nudna.

Zajęcia w naszym przedszkolu

Realizacja take.info.pl

Niepubliczne Przedszkole Groszki w Żarach funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty i zarządzaniem MENiS w sprawie prowadzenia placówek niepublicznych.

Przedszkole działa od 15 kwietnia 2009r.

Znajdź nas na mapie

© 2018 PRZEDSZKOLE GROSZKI