przedszkole groszki

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 16.45

ramowy plan dnia

 

6.45-8.00

*Schodzenie się dzieci * Zabawy według inwencji dzieci w kącikach tematycznych * Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym i stymulacyjno-kompensacyjnym i wychowawczym * Praca z dzieckiem zdolnym * Zabawy ruchowe, zabawy integracyjne * Oglądanie książek, albumów, czasopism * Prace porządkowe w Sali.

8.00-8.15

Ćwiczenia poranne

8.15-8.30

Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania

8.30-9.00

ŚNIADANIE

9.00-9.15

Przygotowanie do zajęć

9.15-11.30

*Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: realizacja zajęć edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości (praca grupowa, zespołowa, indywidualna) * działania inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dziecka w sferze ruchowej, plastyczne, muzyczne, językowej, matematycznej * Pobyt w ogrodzie, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, zabawy dowolne * Spacery i wycieczki

11.30-11.45

Powrót z ogrodu, w szatni czynności samoobsługowe

11.45- 12.00

W łazience czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu

12.00-12.30

OBIAD

12.30-13.00

Czynności higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie do odpoczynku

13.00-14.00

* Relaksacja, odpoczynek ze słuchaniem ulubionych bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej * Gr. Starszaków, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, ruchowe/praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych

14.00-14.30

W łazience czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku

14.30-15.00

PODWIECZOREK

15.00-16.30

* Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci * Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci * Prace porządkowe w Sali * W zależności od pory roku, zabawy dowolne w ogrodzie*Kontakty indywidualne z rodzicami * Rozchodzenie się dzieci

 

 

 

Realizacja take.info.pl

Niepubliczne Przedszkole Groszki w Żarach funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty i zarządzaniem MENiS w sprawie prowadzenia placówek niepublicznych.

Przedszkole działa od 15 kwietnia 2009r.

Znajdź nas na mapie

© 2018 PRZEDSZKOLE GROSZKI