16 marca 2020

16 marca 2020 roku rozpoczynamy rekrutację do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka.

 

Ogłaszamy nabór do klas:

- pierwsza klasa – 18 miejsc,

- druga klasa  - 18 miejsc,

- trzecia klasa – 18 miejsc,

- czwarta klasa – 18 miejsc.

 

OBOWIĄZEK SZKOLNY:

Obowiązkiem szkolnym w roku 2020/20201 objęte są dzieci od siódmego roku życia.

 

ZASADY REKRUTACJI:    

1.    Do szkoły przyjmujemy dzieci na podstawie wypełnionej przez rodziców/opiekunów dziecka druku karty zgłoszeniowej.    

2.    W przypadku gdy liczna wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły będzie większa niż liczba miejsc, którymi dysponuje szkoła, o przyjęciu będzie decydowała data złożenia kart zgłoszeniowej i wpłaty wpisowego.      

3.    Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły  podejmuje Dyrektor Szkoły.

 

ZAPISY:

Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są rodzice/opiekunowie prawni dziecka.Druk: „KARTA ZGŁOSZENIOWA DZO SZKOŁY” - można pobrać ze strony https://www.przedszkole-groszki-zary.pl/ogloszenia

Wypełnione druki należy wysłać drogą mailową na adres: nspj.korczak@gmail.com. Natomiast dokumenty w wersji papierowej należy złożyć w sekretariacie od dnia 4 maja 2020 roku.

 

Kontakt telefoniczny:

Luiza Groszek – tel. 880239520

Marta Stasiewicz – tel. 512248411

 

Zainteresowanych prosimy o wysłanie na adres e- mail szkoły podany poniżej, karty zgłoszeniowej i wpłatę wpisowego w kwocie 500 zł na numer konta podany w karcie zgłoszeniowej.

 

 

 

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

 

 

 

REKRUTACJA DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. KORCZAKA

przedszkole groszki

Realizacja take.info.pl

Niepubliczne Przedszkole Groszki w Żarach funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty i zarządzaniem MENiS w sprawie prowadzenia placówek niepublicznych.

Przedszkole działa od 15 kwietnia 2009r.

Znajdź nas na mapie

© 2018 PRZEDSZKOLE GROSZKI